MIDDEN - DELFLAND

Een halte in de Tijd
Geschiedenis van de Westlandse Stoomtramweg Maatschappij

Op vrijdag 10 februari 2006 werd in museum Het Tramstation in Schipluiden de tentoonstelling 'Een halte in de tijd' geopend door Marie-Louise ten Horn-van Nispen. Het Tramstation Schipluiden, en de even verder liggende Trambrug, zijn twee rijksmonumenten die herinneren aan de tijd dat het gemotoriseerd vervoer in het Westland nog in de kinderschoenen stond. De tentoonstelling geeft een beeld van het stoomtramtijdperk in het Westland en Midden-Delfland.

Regelmatig komen er bezoekers in het museum die verwachten een uitgebreide tentoonstelling te komen bezoeken over het Tramwezen in de regio....

Helaas, het museum toont slechts één vitrine met voorwerpen uit de WSM stoomtramperiode. Daarom wordt dit jaar voor de tweede keer sinds de oprichting van het museum in 1989 een uitgebreide tentoonstelling gehouden over de geschiedenis van de WSM. 

De tentoonstelling in het voormalig Tramstation bevat veel fotomateriaal van de stationsgebouwen, locomotieven, rijtuigen en situaties langs het spoor. In die tijd was het maken van een foto iets speciaals: dit leverde mooie groepsfoto's op van medewerkers van de WSM. Er zijn relatief weinig voorwerpen uit de WSM tijd bewaard gebleven, maar toch is nog een aantal mooie objecten bij de tentoonstelling te bekijken. Daarnaast wordt een aantal, vaak handgeschreven, documenten getoond uit de geschiedenis van de WSM. 

Een halte in de tijd - Museum Het Tramstation Schipluiden

Tramstation Schipluiden

Het museumgebouw figureert natuurlijk ook zelf bij deze tentoonstelling over de WSM. Het gebouw is het enige van de weinige nog resterende WSM stationsgebouwen dat nog grotendeels in de originele staat verkeert. Op 1 oktober 1912 is het traject van Maasland via Schipluiden naar Delft officieel in gebruik genomen. Het pronkstuk van het Tramstation Schipluiden is wachtkamer met zijn fraaie Jugendstil versieringen. Ook het kantoor van de stationschef en de keuken ademen de sfeer van weleer. Maar in 1925 stopte het personenvervoer per tram al en nam een nieuw fenomeen dit over: de autobus (de donderdagse 'markttram' naar Delft bleef nog tot eind 1931). Niet dat de bus veel comfortabeler was op de slechte wegen, maar het was nieuw en net iets sneller. Het goederenvervoer gebruikte het spoor veel langer. De officiële laatste trein reed op 1 februari 1970. Kort hierna werd het spoor opgebroken. 

Een halte in de tijd - Museum Het Tramstation Schipluiden

Wat herinnert zijn de fietspaden van Den Hoorn naar Schipluiden, en over de Trambrug via de Maaslandse Dam naar Maasland en De Lier. Het Tramstation Schipluiden is nog enige tijd gebruikt als kantoor.

De tentoonstelling bevat bijdragen van het Westlands museum, het Loosduins Museum en enkele particulieren en is samengesteld door Joke en Harry Brik, Leny de Jong en Jan Mooijman en met steun van Marie Louise ten Horn. Marie-Louise heeft een studie gemaakt van de industriële archeologie in onze gemeente en daar buiten. De syllabus behorende bij de tentoonstelling is van haar hand. 

 

Een halte in de tijd - Museum Het Tramstation Schipluiden

Openingstijden

11 februari tot 9 september 2006.
Openingstijden: zaterdag 14.00-16.00 uur, ná 6 mei ook: woensdag 14.00-16.00.
Voor groepen is het museum, na afspraak, buiten de openingsuren toegankelijk.
Nadere informatie is verkrijgbaar bij mevrouw J.C. Brik, tel. 015-3808863.

Meer informatie