MIDDEN - DELFLAND

Wandelen in het Midden-Delfland gebied... Het hele jaar door!

Midden-Delfland is een gebied met uitstekende mogelijkheden om te wandelen en te genieten van natuur en cultuur. Overal is de stad dichtbij, maar toch is Midden-Delfland een nog tamelijk ongerept weidegebied met smalle polderweggetjes omzoomd door grazige bomen met knotwilgen en in het voorjaar het rijk bloeiende fluitenkruid. De polders bieden weidse vergezichten. Verspreid in het landschap liggen oude boerderijen, verscholen in het groen. Langs de randen zijn de laatste jaren recreatiegebieden aangelegd met plassen en bossen. Midden-Delfland is een groene oase, rijk aan natuur en cultuurhistorie. Een schitteren gebied om te wandelen en te genieten van natuur en cultuur…….

Midden-Delfland is rijk aan cultuurhistorie

Het landschap van Midden-Delfland is oud. Vanaf de elfde eeuw werd de oorspronkelijke veenwildernis ontgonnen en ontstond het patroon van sloten en waterwegen, zoals dat nu nog aanwezig is….. De boeren bouwden toen nog op terpjes, maar sinds de dertiende eeuw, na voltooiing van de Maasdijk, verplaatsten zij hun bedrijven naar inmiddels drooggevallen prehistorische kreekbeddingen.

Midden-Delfland is rijk aan cultuur

In de weilanden groeien koeien en schapen. De plantengroei in deze weilanden is niet erg gevarieerd, maar de poldersloten vormen kleine natuurgebiedjes op zich. Bijzonder is de aanwezigheid van de zwanebloem, een beschermde soort. De watergentiaan duidt op een kleiige bodem in sommige sloten. Ook egelskop, pijlkruid, watermunt en vele andere plantensoorten groeien langs en in het water. 
In alle jaargetijden is het goed wandelen in Midden-Delfland om te genieten van natuur en landschap en om de rijke cultuurhistorie van het gebied te ontdekken.

Georganiseerde wandelroutes in 2007

In 2007 zal de Midden-Delfland Vereniging een groot 


Duifpolderdijk langs de Vlaardingsevaart

aantal van deze wandelingen in georganiseerd verband gaan wandelen. De exacte data en opstapplaatsen worden zo spoedig mogelijk bekendgemaakt.
Wandelroutes

De Midden-Delfland Vereniging heeft 2 mapjes met wandelkaarten, incl. achtergrondinformatie, uitgebracht.
De eerste serie betreft wandelingen zoals de Vockestaertroute, Broekpolderroute, Commandeursroute, Polderpadroute, Gaagpadroute en Kralingerpadroute.
De tweede serie heeft de Woudse-Polderroute, Hodenpijlroute, Holierhoekse route, Poldervaartroute, Lickebaertsroute en Ackerdijkroute.
De routes variëren van 7 tot 16 kilometer. De derde serie wandelingen is in voorbereiding.

Bij de VVV, ANWB en de boekhandel zijn deze wandelkaarten verkrijgbaar.


Voddijkpad, Klaas Engelbrechtspolder

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Midden-Delfland Vereniging: www.middendelflandvereniging.nl, tel. 06-42105407.