Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Cursus: Je tuin als natuurreservaat

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afd. Regio Delft organiseert een cursus over de wilde natuur in eigen tuin. Deze wordt gegeven op de maandagavonden 6/11, 13/11 en 20/11/2006, van 20:00 - 22:00 uur en drie excursies in de periode maart - mei 2007, de laatste in overleg met de deelnemers. De cursusplaats is het Natuur- en milieucentrum de Papaver, Korftlaan 6, Delft. De kosten zijn 50 euro voor niet leden en 40 euro voor leden Incl lesmateriaal, koffie, thee en een jaar lid van de KNNV. Opgeven email: afd.RegioDelft@knnv.nl, www.knnv.nl/afd.RegioDelft of (015) 261 00 48.

Met deze cursus krijgen de deelnemers inzicht in de wilde natuur in de omgeving van Delft, de wilde natuur in eigen tuin (vlindervriendelijk, egelvriendelijk, vogelvriendelijk, composthoop, slakken, katten en kraaien) en hebben aan het eind een ontwerp van hun eigen tuin.
Deze cursus is tevens een opstap om een werkgroep over dit onderwerp te starten.

Wat is en doet de KNNV

De leden van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging houden zich bezig met natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming. De ruim 50 door Nederland verspreide afdelingen organiseren diverse activiteiten zoals inventarisaties, excursies, lezingen, cursussen en natuurbeschermingsactiviteiten en laten hun stem horen bij landinrichtingsplannen of bedreigde natuurgebieden. Ook steken ze hun handen uit de mouwen als het gaat om bijvoorbeeld het knotten van wilgen en het begeleiden van de paddentrek. Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afd.RegioDelft.

De KNNV afd. Regio delft voelt zich verantwoordelijk voor de volgende plaatsen: Berkel,
Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk (zuidelijk deel), Westland en Ypenburg.

Cursus waterleven

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afd. Regio Delft organiseert op woensdag 23 en 30 augustus, 20:00 - 22:00 uur en zondag 10 september (13:00 - 17:00 uur) een cursus Waterleven. De deelnemer maken kennis met de waterplanten en -dieren van de regio Delft. Deskundige KNNV-ers leiden deze cursus en wordt gegeven in het natuur- en milieucentrum de Papaver, Korftlaan 6, Delft. De kosten zijn € 10,-- per KNNV-lid en € 15,-- per niet-lid. Opgeven en inlichtingen (015) 261 00 48, afd.RegioDelft@knnv.nl of www.knnv.nl/afd.RegioDelft.

De avonden bestaan uit een theoretische inleiding en praktische herkenning, de excursie is uitsluitend praktijk. De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • rol van het water in Nederland
  • opbouw van een sloot
  • voedselrelaties in het water
  • het leren hanteren van een eenvoudig determinatiewerkje
  • herkenning diverse groepen waterorganismen
  • kennis laten maken met het project waterdiertjes.
  • kennis van het project Bieslandse Bos

ook wordt er enig huiswerk gegeven.

De gemeente Delft organiseert in 2006 een thema Water en de KNNV-landelijk kent het waarnemingsproject Waterdieren. De KNNV afdeling Regio Delft onderzoekt in 2006 het Bieslandse Bos, daarbij wordt ook naar water gekeken. Hiermee kunnen deelnemers doorstromen om nog meer kennis van water te krijgen.

De cursus wordt voor beginniveau gegeven. De volwassen cursisten hebben waarschijnlijk hun laatste directe ervaring met waterleven in hun jeugd opgegaan.


Kennismaken met de natuur en de KNNV

Op maandag 10 juli organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afd. Regio Delft een kennismakingsavond onder het motto: leer de natuur, de KNNV en andere enthousiaste natuurliefhebbers kennen.
Aanvang 20:00 uur in het natuur- en milieucentrum De Papaver, Korftlaan 6 in Delft.

Belangstellenden in de volgende plaatsen worden uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn: Berkel en Rodenrijs, Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk (zuidelijk deel), Westland en Ypenburg. Dit zijn de plaatsen waar de KNNV afd. Regio Delft zich verantwoordelijk voor voelt.
Meer informatie via (015) 261 00 48, afd.RegioDelft@knnv.nl of www.knnv.nl/afd.RegioDelft

Deze avond is bedoeld voor mensen die hart voor de natuur hebben en actief met de natuur bezig willen zijn, dit rond de doelen van de KNNV natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming. Deze doelen worden op het moment ingevuld via landschapswandelingen, inventarisaties, cursussen, natuurbeheer b.v. knotten, natuurbescherming b.v. padden overzetten en onze stem laten horen bij landinrichtingsplannen of bedreigde natuurgebieden.

Tijdens deze bijeenkomst worden drie vragen met elkaar besproken
1. Wat voor ervaringen heeft u in de natuur
2. Wat zou u in de KNNV willen doen?
3. Wat is en doet de KNNV afd. Regio Delft.


Tentoonstelling Egels

Van 22 april tot en met 19 mei staat de tentoonstelling Egels in de bibliotheek van Den Hoorn, Fluitekruid 62. Deze tentoonstelling is samengesteld door de KNNV afd. Regio Delft in het kader van het jaarthema Egels.

De tentoonstelling Egels is samengesteld door de KNNV afd. Regio Delft en geeft een beeld van het leven van de egels en geeft aandacht aan het jaarthema Egels.
De bezoeker aan de tentoonstelling kan zelf een steentje bijdragen aan de bescherming van deze dieren met behulp van een zoekkaart Egels.

Zoekkaart

Zag u een egel?
Vraag een zoekkaart aan: (015) 214 36 75 (na 18:00 uur). Ook via onze website www.knnv.nl/afd.RegioDelft kunt u egels melden en vragen stellen.

De KNNV wil graag waarnemingen hebben uit de plaatsen: Westland, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk (zuid), Pijnacker-Nootdorp en Berkel en Rodenrijs. De kaarten zijn ook op te halen in de bibliotheken van deze plaatsen.

Overige materialen en activiteiten

Voorts heeft de KNNV een poster en een brochure beschikbaar en worden egelexcursies georganiseerd.
Ook kunt u via de website www.knnv.nl/afd.RegioDelft vragen over egels of de natuur stellen.


Project Telespinnen

De KNNV afd. Regio Delft is een project Telespinnen gestart. Dit project houdt in dat deelnemers via email een opdracht krijgen om in hun directe omgeving naar spinnen te kijken. Belangstellenden kunnen hieraan gratis deelnemen. Geef je op via afd.RegioDelft@knnv.nl.  
Meer informatie over deze activiteit geeft Jan van der Drift (015) 256 32 97.

De deelnemers krijgen met deze activiteit meer interesse in spinnen en leefomgeving; en het leren de natuur waar te nemen. In dit project krijgen de deelnemers opdrachten, waarbij het waarnemen van gedrag van spinnen belangrijker is dan soortenkennis.
De deelnemers krijgen maandelijks een opdracht; in de wintermaanden zal de activiteit lager zijn.

Als voorbeeld de opdracht voor november:

  • Kijk naar wielwebben dicht bij huis, in struikgewas en aan de buitenkant van gebouwen.
  • Kijk ook bij de buitenlamp. Ga er bij zitten, ook bij invallen van de schemering en wacht af of er iets gebeurt.
  • Noteer van een paar webben de plaats en houd bij hoe lang die webben in gebruik blijven.

Men is niet verplicht een verslag te maken van zijn of haar waarnemingen, maar het vastleggen ervan wordt wel aangemoedigd.
Met de nieuwe opdracht ontvangt men ook het commentaar op de verslagen van de vorige maand.
Elke deelnemer blijft op de hoogte van de bevindingen van de anderen en ziet ook het commentaar hierop van de begeleider.

De begeleider is een KNNV-lid uit Wageningen, Jacomijn Prinsen, die een spinnendeskundige is.

Wat doet de KNNV

KNNV staat voor Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Een vereniging waarvan de leden zich bezighouden met natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming. De ruim 50 door Nederland verspreide afdelingen organiseren diverse activiteiten zoals inventarisaties, excursies, lezingen, cursussen en natuurbeschermingsactiviteiten en laten hun stem horen bij landinrichtingsplannen of bedreigde natuurgebieden. Ook steken ze hun handen uit de mouwen als het gaat om bijvoorbeeld het knotten van wilgen en het begeleiden van de paddentrek. Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afd.RegioDelft.

16 april 2024