MIDDEN - DELFLAND

Eerste Heilige Mis was zeventig jaar geleden in Den Hoorn

Zaterdag 25 maart 2006 werd er in de katholieke kerk van Den Hoorn een heel bijzonder jubileum gevierd. Pater Tom Tetteroo (OFM), die 94 jaar geleden aan de Woudseweg 50 (toen 48) werd geboren is op 22 maart 1936 tot priester gewijd. Op 12 april van datzelfde jaar heeft hij zijn eerste officiële heilige mis opgedragen in de parochiekerk van de H.H. Antonius en Cornelius. De pater heeft 55 jaar in de missie van voormalig Nieuw Guinea gewerkt en woont nu alweer geruime tijd in het kloosterbejaardenoord van Warmond. Maar juist voor de oudere mensen in Den Hoorn en Schipluiden heeft pater Tetteroo een onvergetelijke indruk achtergelaten en daarom werd het 70-jarig priesterfeest in dezelfde kerk gevierd als waar hij in 1936 begon. 

Pater Tetteroo had al heel vroeg de wens te kennen gegeven dat hij priester wilde worden. Al jong werd hij misdienaar in de parochiekerk. Toen hij elf jaar oud was, ging hij naar het seminarie in Venray. Op zijn 24e werd hij in Weert tot priester gewijd. 

Op 27 december 1936 verliet hij zijn geboortedorp en zijn vaderland en ging hij met de boot naar Nieuw Guinea waar hij een missiepost in de binnenlanden kreeg. Men had daar nog nooit een blanke gezien en sommige mensen trokken aan de baard van de pater en voelden aan zijn witte vel om te zien of die wel echt waren. De eerste anderhalf jaar was de pater vaak ziek van malaria, dysenterie en diverse andere tropenziekten. De arts meldde dat zijn patiënt niet tegen de tropen kon en de overste wilde hem terugsturen naar Nederland. Pater Tom reageerde daarop, door voortaan nooit meer over zijn kwalen te praten. 
De oorlog breekt uit, Pater Tom brengt drie jaar in een Jappenkamp door en werd daar ooit zo erg geslagen dat hij bad te mogen sterven. Maar hij overleeft. Vanwege de oorlog zou het bijna elf jaar duren eer de priester met verlof naar zijn geboorteland terug kon keren. In Den Hoorn en Schipluiden is hij een indrukwekkende en graag geziene persoonlijkheid. De misdienaars vinden het prachtig als zij de mis mogen dienen bij de pater die zo mooi vertellen kan. 

Nog herinneren de jongens van toen zich de verhalen uit het verre land. In totaal blijft pater Tetteroo 55 jaar in de missie. Hij verblijft onder de meest primitieve volkeren. Als hij op tournee gaat, komt hij soms op blote voeten en vol blaren en verwondingen weer terug in zijn kampong. 

Eerste mis van pater Tom Tetteroo in 1936
70 jaar geleden deed Pater Tetteroo de eerste heilige mis 
in Den Hoorn

Hij maakt heel veel mee en houdt van alles bij in zijn dagboek. Bij gebrek aan beter, moet hij zelfs op een stuk toiletpapier schrijven. 
Vanuit Nederland sturen zijn broer en schoonzus maandelijks grote pakken kleding en voedsel voor de pater en zijn parochianen op. Slechts één keer is er een familielid bij hem in Nieuw Guinea op bezoek geweest: zijn neef de Netwerk verslaggever Peter Tetteroo gaat naar Irian Jaya om het afscheidstournee te filmen als de pater van de overste der franciscanen de opdracht krijgt op 80-jarige leeftijd de missiepost te verlaten en naar Nederland terug te keren. Het wordt een indrukwekkend en emotioneel afscheid. 


Pater Tom Tetteroo in Nieuw Guinea

Ondanks het feit dat de pater nog jarenlang droomt in het maleis, besluit hij er toch maar het beste van te maken hier in Nederland en hij begint aan zijn tweede jeugd. Hij gaat in Leiden wonen in een communiteit van rustende paters. Hij schaft zich een snorfiets aan en erft een computer van een overleden medebroeder. Na jarenlang aandringen van zijn familie schrijft hij eindelijk zijn memoires. 
Zijn neef redigeert de teksten en vult ze aan met indringende teksten vanuit heden en verleden. Ook bevat het boek de bijdragen van een achternichtje dat, jaren nadat de pater Irian verlaten had, op het verre eiland op zoek gegaan is naar verhalen over Oom Tom. Al met al een heel bijzonder boek, dat de titel meegekregen heeft van "Dagboek op toiletpapier". Het eerste exemplaar van dit boek is aan het einde van de viering aangeboden. 

Vier misdienaars uit de tijd net na de oorlog besloten dat er ook nu voor de twee parochies van Schipluiden en Den Hoorn een feestelijke viering moest komen, waarbij de pater aanwezig moet zijn. Samen met de familie werd er een bijzondere dienst verzorgd. De foto-expositie liet het leven en werk van de pater zien.


Jubilerende Pater Tom met het eerste exemplaar

De vier mannen uit Schipluiden en Den Hoorn schreven in een brief aan de parochianen: "De parochiebesturen van St. Jacobus uit Schipluiden en H.H. Antonius en Cornelius uit Den Hoorn hebben een financiële aanzet gegeven om het mogelijk te maken, deze memoires uit te geven, als blijk van waardering voor al het goede werk wat de pater gedaan heeft. Als u mee wilt werken aan dit initiatief kunt u een bijdrage storten op rekening nr. 1129.66.284 bij Rabobank Delflanden t.n.v. R.K. Parochiebestuur Den Hoorn inzake Pater Tetteroo. Als uw bijdrage 25 euro of meer bedraagt, komt u automatisch in het bezit van dit unieke boek, "Dagboek op toiletpapier" waarin de pater fantastische anekdotes uit vervlogen tijden vertelt en dat bovendien rijk geïllustreerd is met prachtige foto's. Als er meer gestort wordt, dan nodig voor deze uitgave, zal dat ten goede komen aan een doel dat door de pater zal worden aangewezen.
Uw gegevens kunt u doorgeven aan het Parochiesecretariaat in Den Hoorn of Schipluiden. Contactpersoon is Kees Ammerlaan, Den Hoorn, tel 015-2614998, e-mail: keesam@hetnet.nl"

Pater Tom Tetteroo is op 15 december 2006 overleden in Warmond. Op het Franciscaner Kerkhof in Katwijk rust hij tussen zijn medebroeders. Hij was bijna 95 jaar. 

Links:

Tekst: Gemma van Winden