Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Voortgaande discussie over de A4 en het sluipverkeer door Midden-Delfland

Wat er o.a. vooraf ging:

Hieronder volgt een (ongetwijfeld onvolledige) serie persberichten (in omgekeerd chronologische volgorde).


Weer uitstel A4

DELFT-Het ontbrekende stuk A4 tussen Delft en Schiedam staat weer op de tocht. Door een fout van Rijkswaterstaat wordt nu opnieuw bekeken of er een beter alternatief is voor de weg die de files tussen Rotterdam en Den Haag zou moeten verminderen. Minister Peijs van Verkeer verwacht dat deze onafhankelijke beoordeling begin 2007 wordt afgerond.

In juni verkondigde de minister nog dat de kogel na dertig jaar discussie eindelijk door de kerk was. Maar twee maanden later ontdekte de Zuid-Hollandse Milieufederatie dat het alternatief voor de A4 - een verbrede A13 tussen Den Haag en Rotterdam - slecht is onderzocht en in werkelijkheid veel goedkoper uitpakt dan Rijkswaterstaat stelt. De minister moest de fout erkennen.

Volgens de Zuid-Hollandse Milieufederatie kan de nieuwe beoordeling door een onafhankelijke commissie van deskundigen grote gevolgen hebben. De verbrede A13 heeft in de nieuwe berekeningen grote voordelen boven de A4 door Midden Delfland. Een woordvoerder: „Er zijn op de route van de bredere A13 geen knelpunten meer, terwijl aanleg van de A4 wel slechte reistijden voor de automobisten oplevert.’’

Als de Verlengde A4 wordt aangelegd is er ook meer geld nodig om problemen met de luchtwaliteit op te lossen. Minister Peijs maakt daar extra geld voor vrij, zo meldde zij gisteren. Of ook een verbrede A13 tot te veel luchtvervuiling leidt is nog onbekend.

AD 26 oktober 2006


Peijs: A4-plannen bij fout aanpassen

DEN HAAG - Minister Karla Peijs van Verkeer erkent dat er een fout is gemaakt in het A4-dossier, de verlenging van deze snelweg door Midden-Delfland. Rijkswaterstaat zal nagaan wat de gevolgen daarvan zijn. Als het nodig is, zullen de plannen worden aangepast, zegde zij woensdag toe in de Tweede Kamer. De Zuid-Hollandse Milieufederatie wees Peijs op de volgens haar cruciale fout. Volgens de federatie is vermoedelijk door een menselijke fout verzuimd om de voorgestelde wegverbreding bij Ypenburg mee te nemen in de berekeningen voor het verkeersaanbod.
Daardoor zou volgens de huidige cijfers bij het knooppunt Ypenburg een fuik ontstaan als de A13 ten noorden van Overschie en bij Delft zou worden verbreed. Mede daardoor geeft de minister de voorkeur aan de aanleg van de verlengde A4 tussen Delft en het Kethelplein bij Schiedam.

Te snel afgeschreven

Volgens Arno Steekelenburg, zegsman van de Zuid-Hollandse Milieufederatie, schreef de minister de optie om de A13 te verbreden te snel af ,,omdat het bij Ypenburg niet zou passen''. De milieuorganisatie ziet de bredere A13 echter nog steeds als een goed alternatief voor de verlengde A4. Tegelijk met de verbreding moet dan bij Rotterdam wel een verbindingsweg tussen de A13 en de A16 komen.

Eind juni ondertekende Peijs met een brede coalitie van partijen, waaronder omliggende gemeenten zoals Schiedam en milieuorganisaties, een akkoord voor de aanleg van de verlengde A4. Over de aanleg van de zeven kilometer snelweg in het poldergebied tussen Delft en het Kethelplein is ruim een halve eeuw gesteggeld. Het plan, dat ook voorziet in de aanleg van een stadspark met sportaccommodatie, gaat in totaal 641 miljoen euro kosten. De eerste auto's gaan naar verwachting in 2013 rijden. ANP

AD 30 augustus 2006


A4: 1000 euro per centimeter

ROTTERDAM - Na veertig jaar gloort er eindelijk een akkoord over de A4 tussen Schiedam en Delft.

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat komt met extra geld over de brug, op voorwaarde dat de dwarsliggende gemeenten en de Zuid-Hollandse Milieufederatie verder meewerken aan de plannen.

Voor de zeven kilometer lange verbinding tussen het Haagse en Rotterdamse wegennet ligt dan een bedrag klaar van 641 miljoen.

Elders kan het goedkoper. Tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven loopt sinds 2004 de nieuwe N11 met vier rijstroken. Deze weg tussen Delft en Schiedam is 7,5 kilometer lang en kostte 60 miljoen euro.

Aannemers kijken niet op van het prijsverschil. De reactie luidt: ‘je kunt zo’n verbinding zo duur maken als je wilt’.

De weg tussen Alphen en Bodegraven werd met behulp van een miljoen kubieke meter zand uit de Reeuwijkse Plassen vrij recht-toerecht-aan aangelegd. Voor de A4 zijn allerlei ingrijpende aanpassingen nodig om het stiltegebied Midden-Delfland te sparen.

Het moet een verdiepte weg worden, die je bij wijze van spreken niet hoort, niet ziet en niet ruikt. ,,Dan kunnen de kosten inderdaad fors oplopen,’’ zegt een woordvoerder van Dura Vermeer. Bij Boskalis trekken ze de vergelijking met een huis: een luxe villa en een simpele eengezinswoning verschillen ook enorm in prijs.

De Tweede Kamer schrikt niet van de bedragen, die voor de A4 moeten worden opgehoest. Mogelijk neemt het kabinet een dezer dagen een besluit over aanleg van de A4.

Voor de gemeenteraden van Schiedam, Vlaardingen, Delft en Midden-Delfland, die vorige week akkoord gingen met de voorwaarden, betekent een ja-woord niet het einde van het verzet.

AD 26 juni 2006


'Storten, dat dure A4-asfalt!'

ROTTERDAM - Dat extra stukje A4 bij Vlaardingen en Schiedam kost duizend euro per centimeter. Het is veel geld, maar in de Tweede Kamer schrikken ze niet van de bedragen. CDA , VVD en LPF, samen goed voor een meerderheid, reageren laconiek. Na tientallen jaren discussie willen zij vooral één ding: storten dat asfalt! ,,Het is schande dat die weg er nog niet ligt,'' vindt VVD'er Pieter Hofstra.

Bijna 700 miljoen euro - 1000 euro per centimeter - ook de PvdA heeft er waarschijnlijk geen moeite mee. Tweede-Kamerlid Co Verdaas wil het liefst pas na de zomer de knoop doorhakken: ,,We praten nu al zo lang over die weg, daar kan dan nog wel een paar maanden bij.'' Maar, zei hij onlangs ook: ,,Laten we die A4 nu eindelijk op een goede manier aanleggen. Dat mag van mij dan best wat kosten.’’

En dat er binnen de kortste keren weer lange files staan? Verdaas: ,,We leggen natuurlijk geen weg aan in de hoop dat die er straks verlaten bij ligt. Laten we hopen dat er iemand overheen rijdt.’’

De verwachting is dat de A6-A9 tussen Amsterdam en Almere, als die tenminste ooit wordt aangelegd – langs het Naardermeer - nog veel duurder wordt dan de A4. Voor behoud van waardevolle gebieden heeft de ruimte verslindende Randstad wel wat over.

Waarom duurde het zo lang? In 1970 werd al zand voor de weg gestort. Op dat zandlichaam grazen nog steeds koeien en worden honden uitgelaten. ,,De duurste hondenuitlaatplaats van Nederland,’’ zegt Thom van der Boon namens de werkgeversorganisatie VNO-NCW. ,,Het is toch te gek, dat er veertig jaar over zo’n weg gebakkeleid moet worden.’’

,,Het duurt helemaal niet lang,’’ vindt Martin Huls. Hij volgde enkele maanden geleden Jeltje van Nieuwenhoven op als gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, verantwoordelijk voor mobiliteit.

Huls: ,,Voorheen lag er een dijklichaam, waar iedereen spijt van heeft. Er lag een plan voor een weg, die ronduit onuitvoerbaar was vanwege alle milieunadelen. Ik was er zelf ook tegen. Maar in 2000 heeft mijn voorganger Marnix Norder een nieuw begin gemaakt. Hij heeft alle betrokkenen bij elkaar gehaald, van de gemeenten die dwars lagen tot clubs als de de ANWB, de Milieufederatie en VNO-NCW. En hij heeft een nieuw plan gemaakt, waarbij de rijksweg een onderdeel is van een groter plan om de kwaliteiten van Midden-Delfland te versterken.’’

Het plan-Norder is een uitputtingsslag geworden, die goed verklaart waarom dat stukje weg tussen Delft en Schiedam per strekkende meter zo enorm duur is geworden. Alle partijen wilden goed wegkomen. En dus kregen milieuclubs en mokkende gemeenten voor tientallen miljoenen aan geluidswallen, inpassing in de natuur, extra fiets- en wandelpaden, een park en sportvelden op de A4 tussen Schiedam en Vlaardingen, en de garantie dat NS-station Kethel snel wordt aangelegd. Ook werd Delft handig de mond gesnoerd. Die gemeente kreeg honderden miljoenen rijksgeld voor een eigen spoortunnel. Maar daar moest dan wel wat tegenover staan, weten Delftse ingewijden.

,,Men heeft ons fijntjes en natuurlijk in vertrouwen laten weten dat het niet de bedoeling is dat wij nog erg moeilijk gaan doen over de A4.’’ Minister Peijs kwam alle partijen tegemoet. Ze hoefde het niet te doen, zei ze eerst fier, want ze had ,,de regio niet nodig’’ – maar voor zeventig miljoen extra, bovenop de 511 die ze al gereserveerd had, hoopt ze toch de handtekeningen van burgemeesters en wethouders te scoren onder een convenant dat vandaag bezegeld moet worden.

Peijs: ,,Ik heb mij enorm uitgesloofd en in alle bochten gewrongen.

Er ligt nu een peperduur plan op tafel; dit moet het zijn. Geloof me, het is nu of nooit. En ik ga er van uit dat het nu is.’’

De provincie Zuid-Holland, de Stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden passen eveneens tientallen miljoenen bij tot een bedrag van 641 miljoen euro.

Dat moet het dan wel zijn. De dwarsliggers moeten nu eieren voor hun geld kiezen, vindt gedeputeerde Huls. Hij had het al verklaard, kort voordat de minister met haar extraatje over de brug kwam: ,,Zevenhonderd miljoen euro is wat mij betreft de uiterste grens. Wordt het meer, dan is de weg maatschappelijk niet meer acceptabel. Dan is íe echt te duur.’’

AD 26 juni 2006


Midden-Delfland ondertekent IODS-convenant

De gemeenteraad van Midden-Delfland heeft donderdag 22 juni unaniem ingestemd met de ondertekening van het IODS-convenant (Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam). In dit convenant worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de A4 Delft-Schiedam kan worden aangelegd. Tevens is aangegeven welke kwaliteitsvoorwaarden onlosmakelijk aan de aanleg van d A4 zijn verbonden. Het convenant wordt op vrijdag 23 juni ondertekend door zestien partijen, waaronder de gemeente Midden-Delfland.

De gemeenteraad zette wel een kritische kanttekening bij de toezegging van de minister over de hardheid van het budget van het kwaliteitsproject 'Groen Ondernemen'. Het college heeft de raad toegezegd het standpunt van de raad bij de ondertekening van het convenant aan de andere partijen kenbaar te maken.

23 juni 2006: Persbericht gemeente Midden-Delfland

Ook de gemeenten Schiedam en Vlaardingen hebben op 22 juni overeenstemming bereikt over het IODS-convenant (Red.).

Bijlagen:

Tekeningen behorende bij het IODS-convenant

Tekeningen behorende bij het IODS-convenant
Tekeningen behorende bij het IODS-convenant.


Delft akkoord met nieuwste plan A4

RIJSWIJK (ANP) - De gemeente Delft gaat akkoord met de aanleg van de verlengde A4 door Midden-Delfland. Het gemeentebestuur zet vrijdag zijn handtekening onder de jongste afspraken hierover. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders woensdag besloten.

Schiedam en Vlaardingen, twee andere gemeenten die betrokken zijn bij de plannen van minister Karla Peijs (Verkeer) voor de A4, hakken pas de knoop door na een ingelaste vergadering van de gemeenteraden op donderdagavond.

Delft eist wel dat de minister zich houdt aan de voorwaarden die in het conceptconvenant staan beschreven. Het draait om garanties voor de luchtkwaliteit, een verdiepte ligging van de snelweg en een overkapping bij Vlaardingen en Schiedam.

Kosten 641 miljoen

Voor de aanleg van de zeven kilometer snelweg tussen Delft en Schiedam is 641 miljoen euro beschikbaar. Delft weigert op te draaien voor eventuele extra kosten, zo heeft het college verder laten weten.

Schiedam en Vlaardingen zijn tegen de verlenging van de A4, die nu bij Delft ophoudt en de drukke A13 tussen Rotterdam en Delft moet ontlasten. Schiedam staat op zich niet onwelwillend tegenover het convenant.

Volgens een woordvoerder os het de enige manier om extra voorzieningen te krijgen, zoals de overkapping en de aanleg van sportvelden daarop. De woordvoerder benadrukt dat het aan de gemeenteraad is om ja of nee te zeggen tegen de overeenkomst.

ANP 21 juni 2006


Delft akkoord met verlenging A4

DELFT - De gemeente Delft gaat akkoord met de aanleg van de verlengde A4 door Midden-Delfland.

Het gemeentebestuur zet vrijdag zijn handtekening onder de nieuwste afspraken hierover. Dat heeft het college woensdagmiddag bekendgemaakt. Voor de aanleg van de zeven kilometer snelweg tussen Delft en Schiedam is 641 miljoen euro beschikbaar.

De gemeenten Vlaardingen en Schiedam hakken donderdag pas de knoop door over verlenging van de A4. De nieuwe weg zou de drukte op de A13 moeten terugdringen.

RTVWest 21 juni 2006


Besluit over A4 valt vrijdag (24 juni 2006)

WATERWEG/DELFT - De ondertekening van het convenant voor de A4 staat gepland voor vrijdag. Schiedam, Vlaardingen en Delft eisen nog enkele aanpassingen in de tekst, anders tekenen zij niet. Schiedam, Vlaardingen en Delft wachten nog op diverse aanpassingen in de tekst van het convenant voor de A4. Vandaag wordt de aangepaste versie verwacht en zullen de afzonderlijke colleges van b en w zich erover buigen.

Pas nadat de gemeenten de gewenste wijzigingen zwart op wit hebben kunnen controleren, en ze erover met de raad van gedachten hebben gewisseld, is de ondertekening van het convenant aan de orde. Deze handeling staat - na veertig jaar praten en verzet - voor aanstaande vrijdag gepland.

De drie gemeenten hebben diverse slordigheden en onduidelijkheden in de concept-overeenkomst met minister Peijs ontdekt. Tal van kleine toevoegingen zijn noodzakelijk om belangrijke onderdelen van het plan tot in detail én eenduidig vast te kunnen leggen. Het is onderhandelen op de millimeter, waarbij elke letter telt.

Zo staat er volgens de Vlaardingse wethouder Ben van der Velde niet duidelijk genoeg in dat de gewenste tunnelbak voor de A4 tot aan het Kethelplein moet doorlopen. ,,Het moet niet zo zijn dat deze halverwege tussen Vlaardingen en Schiedam opeens, of deels, ophoudt.’’

In Schiedam hameren ze vooral op de inleiding van het convenant. Daar moet onder meer luid en duidelijk komen te staan dat de gemeenten pas instemmen met de voorwaarden voor aanleg van de A4, als er een besluit van de Tweede Kamer én het kabinet ligt. Eerder dan dat mag dus niet worden aangenomen dat de gemeenten meewerken aan de aanleg van een snelweg door Midden-Delfland.

Delft brengt de slogan, die alle gemeenten hanteren, ’niet horen, zien en ruiken’ in herinnering.

Een andere voorwaarde blijft dat de A4 bij de de Kruithuisweg - en de wijk Tanthof- moet voldoen aan de wettelijke norm voor geluidshinder. Of de weg verdiept wordt aangelegd om dat de bereiken, of dat het een andere oplossing wordt, is later nog punt van overleg

AD 20 juni 2006


Bijna akkoord verlenging A4

DEN HAAG - De kans is groot dat de verlenging van de A4 door Midden-Delfland er komt.
Minister Peijs heeft honderd miljoen euro extra uitgetrokken om de aanleg mogelijk te maken. De verlengde A4 tussen Delft en Schiedam moet het verkeer op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam ontlasten. Schiedam en Vlaardingen eisten drie weken geleden dat Peijs met extra geld over de brug moest komen om de snelweg te realiseren. Er was al 511 miljoen euro beschikbaar, maar dat was niet voldoende om geluidsvoorzieningen te treffen en een overkapping boven de weg te maken. GPD

17 juni 2006 Provinciale Zeeuwse Courant


A4 door Midden-Delfland dichtbij

DEN HAAG - De decennia slepende aanleg van zeven kilometer A4 door Midden-Delfland is nagenoeg rond dankzij een extra injectie van 100 miljoen euro. Het geld is bedoeld voor natuur- en geluidsvoorzieningen zoals een overkapping van twee kilometer bij Vlaardingen en Schiedam, met daarop een park.

Voorwaarde is dat alle partijen zich scharen achter de overeenkomst, zei vrijdag een woordvoerster van minister Karla Peijs (Verkeer) na bestuurlijk overleg over de A4. Dan zouden volgende week vrijdag handtekeningen kunnen worden gezet en kan in 2008 eindelijk de schop in de grond. In 2013 zouden de eerste auto's er kunnen rijden.

Bernard Wientjes (L) en Hans Rijnierse (R), respectievelijk voorzitter van VNO-NCW en van VNO-NCW West geven donderdag 28-08-2005 op het zandlichaam van de A4 bij de Kruithuisweg in Delft het symbolische startsein voor de aanleg van de A4 Midden-Delfland. Ondernemers in de Randstad wachten al tientallen jaren op de realisatie van de A4 Midden-Delfland. VNO-NCW West wil met haar ludieke actie benadrukken dat alles op alles gezet moet worden om uiterlijk in 2008 te beginnen met de aanleg van deze broodnodige verbinding tussen Den Haag en Rotterdam.
Minister Peijs wilde voor de zomer afspraken doordrukken over het stuk weg tussen Delft en Schiedam, dat de drukke A13 moet ontlasten. Zij heeft nu volgens de Zuid-Hollandse gedeputeerde Martin Huls beloofd zich in te spannen om 70 miljoen euro extra te betalen, naast al eerder toegezegde 511 miljoen euro, mits er een akkoord ligt. Andere partijen, zoals de provincie Zuid-Holland (al goed voor 30 miljoen) en stadsregio Rotterdam, fourneren de resterende 30 miljoen.

Met het geld is verder een aquaduct/ecoduct voorzien bij de Zweth en de Zuidkade en een verdiepte ligging van de snelweg in het landelijke gebied in combinatie met een geluidswering.

16 juni 2006 Telegraaf


Op voorhand protest tegen sloop woningen voor A4

SCHIEDAM

Met de geplande aanleg van A4 tussen Schiedam en Delft dreigen tweeduizend woningen te moeten verdwijnen. Een nieuwe besproken variant van het traject voorkomt dat de Z-flats in Groenoord ten prooi vallen aan sloop.

Schiedammer John van Gestel, lid van de IODS (Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam), noemt het onbespreekbaar dat er woningen ten prooi vallen aan het asfalt. ,,Schiedam kan die tweeduizend, relatief goedkope woningen niet missen,'' is hij stellig. ,,Om daar aan tegemoet te kunnen komen, wordt nu gesproken over een variant in de vorm van een soort kijkdoos. Daarbij moet worden gedacht aan een tunnelbak in het dijklichaam tussen Schiedam en Midden-Delfland, met een dak erop. De uitlaatgassen kunnen dan door middel van koolstoffilters worden afgevoerd.''

Het IODS-lid, dat de discussies over de A4 in Den Haag op de voet volgt, is uitermate slecht te spreken over minister Peijs.

,,De discussie over de aanleg van de A4 en alternatieven, lijkt uit het lood te raken nu de minister, ondanks een onvoldragen en onvolledige trajectnota MER (Milieueffectrapportage; red.) in weerwil van een rammelend onderzoek en tegengestelde bevindingen, toch kiest voor aanleg van de A4. Rijkswaterstaat lijkt onaantastbaar en dendert door met aanpassingen van een hinkende MER die politiek gestuurd lijkt.''

Van Gestel stelt dat de Trajectnota MER van april 2005 over de A4 en de alternatieven door de onafhankelijke commissie MER onvoldoende bevonden is omdat die essentiële informatie miste.

,,Keuze tussen alternatieve trajecten is niet mogelijk voor dat de aanvullende en ontbrekende gegevens zijn geleverd. Eén van de hoofdpunten is de onduidelijkheid rond de kosten van de verschillende alternatieven. Het ontbreken van gegevens rond de toegangscapaciteit van de stedelijke gebieden van Den Haag en Rotterdam, zijn volgens de commissie in hoge mate bepalend voor de haalbaarheid van de alternatieven. Peijs moet met beter werk komen en terug naar een weloverwogen nieuwe trajectnota.’’

AD 16 juni 2006


Installaties tegen sluipverkeer kapotgereden

MIDDEN-DELFLAND - Een week na de ingebruikname van de zogenoemde doseerinstallaties die het sluipverkeer uit Midden-Delfland moeten weren,is er nog maar één in werking.
Dat is de installatie op de Harreweg in Schiedam.
De drie andere doen momenteel geen dienst meer. Van de installaties op de Kandelaarweg in Overschie en op de Rotterdamseweg in Midden-Delfland, hebben onfortuinlijke automobilisten de beweegbare delen die auto’s moeten tegenhouden uit het wegdek gereden. De installatie op de Holyweg heeft nog helemaal niet gewerkt.
Het eerste ongeluk diende zich op de allereerste dag aan. Een bestuurder probeerde als tweede de doseerinstallatie aan de Kandelaarweg te passeren. Er kan echter maar een auto per keer langs. De wagen werd gelanceerd en kwam op z’n kop terecht.
Vlak voor het weekeinde gebeurde het opnieuw, maar deze keer op de Rotterdamseweg aan de overkant van De Schie. Ook hier werd de doseerinstallatie kapotgereden.
Bij beide ongelukken kwamen de inzittenden er zonder letsel vanaf, maar was er wel veel materiële schade. Niet alleen aan de doseerinstallaties, maar ook aan beide auto’s. De schade aan de installaties wordt op de chauffeurs verhaald.
De doseerinstallaties moeten de wegen door Midden- Delfland onaantrekkelijk maken voor sluipverkeer. Tijdens de ochtend- en avondspits, van half zeven tot half tien en van drie tot zeven uur, wordt erelke dertig seconden één auto doorgelaten.

AD 11 juni 2006


Delft: geen versoberde A4

DELFT - De ontbrekende zeven kilometer van de snelweg A4 tussen Delft en Schiedam (de zogeheten A4 Midden-Delfland) mag onder geen voorwaarde worden versoberd. Het Delftse stadsbestuur houdt vast aan de eisen die door gemeenten, milieuorganisaties, werkgeversverenigingen en andere zijn afgesproken.

Voor de weg is 511 miljoen euro beschikbaar, maar dat bedrag is niet voldoende om aan alle voorwaarden te doen. Inmiddels wordt er gediscussieerd over aanpassingen die onder meer inhouden dat het noordelijke deel van de weg door Midden- Delfland en de aansluiting op de Kruithuisweg niet verdiept worden aangelegd en de omgeving dus meer verstoren dan is afgesproken. Delft wenst hier niet in mee te gaan. Ook andere spelers hebben hun steun voor de weg ingetrokken. Hierdoor lijkt er geen overeenstemming te komen tussen alle regionale partijen die met de weg te maken hebben.

Minister Peijs van Verkeer heeft onlangs aangegeven dat ze in dat geval de knoop voor de zomer zelf doorhakt. Ze wil per se dat het ontbrekende stuk A4 er komt. Gedeputeerde Martin Huls van Zuid-Holland heeft goede hoop dat de partijen er alsnog uitkomen.

AD 14 juni 2006


1 juni 2006: Drie van de vier pollers in gebruik

Drie van de vier pollers zijn op 1 juni 2006 in gebruik genomen om het sluipverkeer over de polderwegen van Midden-Delfland aan banden te leggen. Deze zijn aan de Rotterdamseweg (nabij het dorpje Zweth), de Schieweg naast de Kandelaarbrug en de Harreweg in Schiedam. De poller in de Holyweg wordt later in gebruik genomen omdat er nog een (nood)fietspad naast de weg moet worden aangebracht. Naar verwachting is de opening hier 12 juni. In Maasland was het plan eenrichtingverkeer op de Kerkweg in te stellen (bij wijze van proef tot 1 oktober) om het verwachte extra verkeer uit het centrum weg te houden. Dit voorstel is uiteindelijk na protesten afgewezen.

Een eventuele aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam/Vlaardingen zou het sluipverkeer doen afnemen... maar dat duurt nog wel even. Minister Peijs en ook de Tweede Kamer willen een spoedige aanleg geregeld zien.

....de poller aan de Rotterdamseweg heeft het maar kort uitgehouden (zie volgend bericht).


Hagenaar gelanceerd met auto

MIDDEN-DELFLAND - Een 32-jarige Hagenaar is woensdagavond bij het dorpje Zweth met zijn auto gelanceerd. De bestuurder vloog bij de Rotterdamseweg in de lucht nadat een paaltje van de pas geïnstalleerde doseerinstallatie naar boven kwam. De Hagenaar negeerde het bordje bij het doseerlicht, dat er maar een auto per keer kan doorrijden. Het voertuig kwam bij het ongeluk op zijn kop terecht. De man en zijn medepassagier konden zelf uit de auto kruipen. De doseerpoller is bij het ongeluk volledig vernield en zal enige tijd buiten gebruik zijn.

RTVWest website 8 juni 2006


Foto: Remco Suiker.


’A4 is weggegooid geld’

SCHIEDAM - Uit de studie van Rijkswaterstaat, die minister Peijs zelf liet maken, blijkt dat doortrekken van de A4 juist meer files oplevert. Geen wonder dat ze niet zo scheutig is met informatie aan de Tweede Kamer, zegt wethouder Haan.

Des te meer wegen, des te meer files. Het doortrekken van de A4 – dwars door het groene Midden-Delfland – verslechtert de verkeerssituatie en is dus weggegooid geld. Dat is de conclusie die uit de meest recente A4-studie van Rijkswaterstaat valt op te maken, stelt de Schiedamse verkeerswethouder Y. Haan. Hij vindt het daarom geen wonder dat minister Peijs niet scheutig is met de cijfers uit dit onderzoek, waarvoor ze overigens zelf opdracht heeft gegeven.

,,Ik denk dat Rijkswaterstaat is geschrokken van haar eigen rapport. Ben van der Velde ( wethouder in Vlaardingen, red.) en ik hebben onlangs met Peijs over deze studie gesproken. Ze wilde niet inhoudelijk op onze argumenten reageren.’’ Wel beloofde ze dat Rijkswaterstaat een reactie zou geven. Die is er nog altijd niet. ,,Ik denk dat ze nog druk op zoek zijn naar argumenten vóór de A4,’’ grapt Haan.

Schiedam en Vlaardingen hebben deze week gezamenlijk een brief naar de Tweede Kamer-fracties gestuurd. Daarin staat volgens Haan alle ’moeilijk los te peuteren’ informatie van Rijkswaterstaat opgesomd. De wethouders hopen dat de kamer zo over voldoende munitie beschikt om Peijs op andere gedachten te brengen.

Op de bijgeleverde kaartjes, die de verkeerssituatie in 2020 schetsen, is duidelijk zichtbaar dat de door Schiedam en Vlaardingen gewenste verbreding van de A13 en de aanleg van de A13/16 de minste files zal opleveren.

Haan hoopt hiermee vertraging in de besluitvorming te veroorzaken. Dan lukt het de minister niet meer de A4 binnen haar ambtstermijn door te drukken, denkt hij.

AD donderdag 8 juni 2006


Vlaardingen en Schiedam blijven A4 blokkeren

WATERWEG - Vlaardingen en Schiedam hebben gisteren op de valreep nog een gezamenlijke brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Want vandaag wordt het doortrekken van de A4 tussen Delft en Schiedam in Den Haag besproken.

De vaste kamercommissies van Verkeer en Waterstaat en VROM zullen zich samen met minister Peijs over de kwestie buigen.

Wethouders Ben van der Velde (Vlaardingen) en Yorick Haan (Schiedam) vragen de commissieleden in de brief om minister Peijs er alsnog van te overtuigen dat de A4 geen goed idee is. De aanleg ervan zou de verkeerssituatie in de regio alleen maar verslechteren, blijkt volgens de lokale bestuurders uit diverse rapporten. Kortom: de A4 is weggegooid geld. Beter zou het zijn de A13 bij Delft te verbreden en de A13/16 als vierstrooksweg aan te leggen. Schiedam en Vlaardingen willen dat ook goed naar verbetering van de huidige situatie en het openbaar vervoer wordt gekeken.

Minister Peijs heeft eerder al aangegeven de knoop nog voor de zomer te willen doorhakken. Betrokken gemeenten, waaronder ook Delft en Midden-Delfland, wensen niet mee te betalen aan de uitbreiding van de snelweg op hun grondgebied. Bovendien moet de A4, àls deze er komt, niet te horen, te zien en te ruiken zijn.

AD woensdag 7 juni 2006


Kamer: A4 moet nu echt snel komen
Door MARK VAN DER WERF

DEN HAAG - De rijksweg A4 tussen Delft en Schiedam moet er hoe dan ook komen, vindt de Tweede Kamer. CDA en PvdA willen het nieuwe stukje snelweg van 7 kilometer zo snel mogelijk aanleggen, ook als dat meer kost dan de dikke 500 miljoen euro die minister Peijs wil uittrekken.

Het CDA is waarschijnlijk bereid enkele tientallen miljoenen extra opzij te leggen, aldus Tweede-Kamerlid Mastwijk. Voor PvdA’ er Verdaas is een bedrag van 700 miljoen euro zelfs bespreekbaar.

De weg door Midden Delfland moet zorgen voor vlotter verkeer tussen Rotterdam en Den Haag. Al jaren loopt het verkeer in de ochtend- en avondspits vast op rijksweg A13. De kosten die de aanleg van de A4 met zich meebrengen variëren van 150 tot minimaal 800 miljoen euro.

De Kamer reageert laconiek op berekeningen dat het fileprobleem in de regio niet of nauwelijks afneemt door de nieuwe weg. Mastwijk: ,,Eén ding weten we zeker: als we geen asfalt aanleggen, komt het verkeer in elk geval muurvast te staan.’’

Verdaas: ,,Het zal best druk worden. Maar we moeten natuurlijk ook geen weg aanleggen waar vervolgens geen automobilist te vinden is. Laten we hopen dat ze er gaan rijden!’’

CDA en PvdA vinden het terecht dat minister Peijs onlangs met de vuist op tafel sloeg. Zij wil na tientallen jaren discussie de aanleg van de A4 Delft-Schiedam eindelijk regelen. Peijs hoopt nog voor de zomer met de gemeenten tot overeenstemming te kunnen komen, en heeft gedreigd de weg zo nodig op eigen houtje aan te leggen.

AD woensdag 7 juni 2006.


Proef met eenrichtingsverkeer door kern Maasland

MAASLAND - Bij wijze van proef wordt door de dorpskern van Maasland eenrichtingsverkeer ingesteld. Het gemeentebestuur van Midden-Delfland is tot die tijdelijke maatregel gekomen om het sluipverkeer tegen te gaan.

Verkeer dat vanaf het kruispunt bij de Oude Veiling komt, kan straks niet meer rechtsaf de Kerkweg opdraaien maar moet via de Koningin Julianaweg.

De proef gaat binnenkort al in en duurt tot oktober. Daarna wordt aan de hand van de evaluatie bekeken of de verkeersmaatregel moet worden aangepast.

Met de proef wordt voldaan aan het de oproep van het Actiecomité ’s-Herenstraat dat het sluipverkeer door de oude dorpskern zat is. De huizen aan de ’s-Herenstraat zijn niet onderheid en lopen als gevolg van het drukke verkeer het gevaar te verzakken. Er was een voorstel ingediend om een ’knip’ aan te brengen in de ’s-Herenstraat, maar dat bleek geen adequate oplossing. Eenrichtingsverkeer ontlast niet alleen voornoemde straat, maar zorgt voor een betere verkeersverdeling in het hele dorp.

AD 6 juni 2006


Peijs wil voor zomer doorbraak A4 Delft-Schiedam

DEN HAAG - Minister Karla Peijs (Verkeer) wil voor de zomer de aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam geregeld hebben. Zij wil nog één keer met lokale bestuurders praten of zij geld willen steken in deze zeven kilometer lange verbinding, die de drukke A13 moet ontlasten.

Lukt het overleg met omliggende gemeenten niet, dan hakt de minister de knoop door, zei een woordvoerster van Peijs zondag naar aanleiding van een bericht in de Telegraaf. De omliggende gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Midden-Delfland waren zondag niet bereikbaar voor commentaar. Een woordvoerder van de gemeente Delft liet weten niet inhoudelijk te kunnen ingaan of en hoeveel geld de gemeente beschikbaar heeft voor de aanleg.

Verzet

Al tientallen jaren wordt over de aanleg van dit stuk A4 door Midden-Delfland gesproken. Milieuorganisaties verzetten zich met alle mogelijke middelen tegen de plannen. Provincie en de gemeenten Rotterdam en Den Haag steunen de plannen inmiddels, aldus de woordvoerster. Het ministerie heeft 511 miljoen euro beschikbaar. Peijs wil nu praten over ,,een goed ingepaste weg'', schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Omliggende gemeenten zijn Schiedam, Vlaardingen, Midden-Delfland en Delft.
Peijs heeft samen met minister Sybilla Dekker (Ruimtelijke Ordening) besloten om de meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) voor de A4 uit te werken. Het draait om een snelweg met twee rijstroken per rijrichting, mogelijk met een derde strook uit te breiden. Plannen voor een A54 tussen de knooppunten Harnasch en Westerlee, en verbreding van de A13 naar 2x5 rijstroken, zijn afgevallen.

Milieuaspecten

Het aantal ,,leefbaarheidspunten'', lees: luchtvervuiling en geluidshinder, langs de A13 en A20 zal met de aanleg van de verlengde A4 verminderen. De reistijd op de A13 zal met 30 procent verbeteren vergeleken met de situatie zonder deze A4, staat verder in de Kamerbrief te lezen. Daarnaast zal het sluipverkeer op wegen in de buurt verminderen. De kosten variëren van 150 tot 800 miljoen euro, afhankelijk van de inpassing en vormgeving van het Kethelplein.
Om negatieve effecten te verzachten en/of te compenseren, kunnen ecologische passages en geluidsbeperkende maatregelen worden genomen. Drie varianten worden nu verder onderzocht op verkeers- en milieueffecten, aldus Peijs. Zij wil voor mei 2007 een definitief plan zodat er in 2008 met asfalteren kan worden begonnen.

(ANP)


Twee miljoen voor meer groen

MIDDEN-DELFLAND - De groene strook Midden-Delfland vindt minister Dekker (ruimtelijke ordening) maar een ‘verrommeld gebied’. Een snelweg die niet af is, wat groen en veel sluipverkeer: dat is niet zoals het moet.

Daarom steekt ze twee miljoen euro in een plan dat het gebied een flinke impuls moet geven: IODS (integrale ontwikkeling Delft/Schiedam).

Het geld gaat naar recreatieve en ecologische verbindingen, zoals fiets- en voetpaden. Het plan behelst de aanleg van het ontbrekende stuk snelweg A4 en een krachtige groene impuls als tegenprestatie. Zo moet er honderd hectare aan nieuwe natuur komen.

Maar over het plan is het laatste woord nog niet gezegd. De snelweg door het natuurgebied ontmoet ook na dertig jaar veel tegenstand.

De Tweede Kamer zal nog moeten beslissen over de mogelijke aanleg. In het nadeel spreken de kosten: honderden miljoenen euro’s voor zeven kilometer snelweg en extra natuur.

AD 5 mei 2006


Dringen bij werkloze doseerinstallatie

VLAARDINGEN - Sluipverkeer. Het is de laatste jaren een veel besproken onderwerp in het Midden-Delflandgebied en omringende gemeenten.

Doseerinstallaties moeten er toe leiden dat het forensenverkeer tussen Schiedam, Vlaardingen, Rotterdam, Delft en Den Haag de wijk neemt naar de rijkswegen.

Maar ook die raken steeds sneller verstopt, dus dreigen de automobilisten in een vicieuze cirkel terecht te komen.

De Holyweg in Vlaardingen is een verhaal apart. Daar is een doseerinstallatie neergezet. Werken doet ’ie zo nu en dan. Juist als het verkeer niet door middel van de lichten wordt geregeld, ontstaan levensgevaarlijke situaties. Het is er dringen geblazen en de weggebruikers zijn nu eenmaal niet altijd genegen voorrang te verlenen.

Fietsers, wandelaars en hardlopers, voor wie geen aparte strook is gereserveerd, komen daardoor maar al te vaak in het gedrang en lopen het risico te worden aangereden. Tot ongelukken heeft het, voor zover bekend, niet geleid. Wel is het al meer dan eens gebeurd dat een wielrenner door het manoeuvreren langs de auto’s via de berm in de sloot belandde.

AD 13 april 2006


Gemeenten willen niet tekenen voor A4

DELFT - De stadsregio Rotterdam is teleurgesteld in de gemeenten Delft en Midden-Delfland, over hun houding bij de aanleg van de A4 Delft-Schiedam.

Vorig jaar is afgesproken dat de gemeenten hun medewerking zouden verlenen aan de aanleg van deze weg, maar de betrokken gemeenten hebben deze week geweigerd om hun handtekening te zetten onder de afspraken.

Het gaat, naast Delft en Midden-Delfland, om Schiedam en Vlaardingen. De gemeenten willen niet tekenen omdat ze bang zijn dat er te weinig geld is voor de afgesproken kwaliteit bij de aanleg van de weg.

Volgens portefeuillehouder Stefan Hulman van Verkeer en Vervoer in de stadsregio Rotterdam, moeten de plannen eerst verder worden uitgewerkt. Ook moeten de kosten worden beraamd. Pas dan kan worden beoordeeld of er sprake is van een budgetprobleem.

3 maart, TV West


Verlengde A4 moet toch boven de grond

Door OLOF VAN JOOLEN JEROEN DE VREEDE

ROTTERDAM - Na tientallen jaren zijn gemeenten onder voorwaarden akkoord gegaan met doortrekken van rijksweg A4.

Ze zijn pijnlijk verrast door de haast die minister Peijs wil maken. Er komt te weinig geld, dus wat zij willen kan niet.

De verlengde A4 (tussen Delft en Schiedam) dreigt het zonder tunnels, ecoducten en natuurcompensatie te moeten doen. Bewoners van Vlaardingen en Schiedam en recreanten in natuurgebied Midden-Delfland moeten rekening houden met slechtere lucht, geluidshinder en het einde van kale vergezichten.

Over de weg wordt al decennia geruzied. Minister Peijs (Verkeer) wil nu eindelijk een knoop doorhakken. Voor de gemeenten is haar haast pijnlijk. Zij staakten vorig jaar hun verzet op voorwaarde dat ze de weg niet zouden horen, ruiken of zien. Dat is hen door de minister ook beloofd.

Uit een concept van de overeenkomst die minister Peijs met de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Vlaardingen en Schiedam zou tekenen, blijkt dat zij niet meer dan 511 miljoen wil uittrekken. Daarmee is een snelweg die zo min mogelijk overlast veroorzaakt niet te betalen, zeggen Wijnand Duyvendak (Kamerlid GroenLinks) en Arno Steekelenburg van de Zuid-Hollandse Milieufederatie.

,,Zo’n weg kost rond 650 miljoen euro,’’ legt Steekelenburg uit. ,,Daarbij zit nog geen geld dat nodig is om te voldoen aan normen voor tunnelveiligheid, de bouw van geluidschermen en maatregelen om luchtvervuiling te beperken. Dat kost tientallen miljoenen extra.’’ Gemeenten en belangenorganisaties werken sinds een paar jaar aan een variant van de weg met een tunnel van 2,5 kilometer, ecoducten en verdiepte aanleg.

Schiedams wethouder van verkeer Hans Meijer heeft wel een idee waarom Peijs juist nu de pen op papier wil zetten. ,,De verkiezingen zullen daar ongetwijfeld een rol bij hebben gespeeld.’’

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil het bedrag van 511 miljoen niet bevestigen. Volgens het ministerie is het budget nog onderwerp van gesprek.

AD donderdag 2 maart 2006


Met pistool op de borst kiest Bolten voor A13
Door HANS VERHAGEN

DELFT - Als lijsttrekker Saskia Bolten van GroenLinks met het pistool op de borst zou worden gevraagd, welke snelweg-variant er moet komen, kiest zij voor verbreding van de A13, boven de aanleg van de A4.

„Ik denk zelf dat de aanleg van extra asfalt niet zal leiden tot minder verkeer, ’’ aldus Bolten, die hoopt na de verkiezingen partijgenoot Rik Grashoff als wethouder op te kunnen volgen. „Voor Delft is de A13 ook geen vrolijk perspectief,’’ erkent Bolten.

Zij vreest dat in dit geval niet valt te ontkomen aan een besluit om meer snelweg aan te leggen, ook al vindt zij dat nu ook vol moet worden ingezet op de randstadrail en ander openbaar vervoer. „Als je dan toch moet kiezen, moet je toch zorgen dat een van de laatste bijzondere open polderlandschappen in de regio - in Midden Delfland - behouden blijft.’’

De optie voor een brede A13 betekent een ingrijpende en dure aanpassing bij knooppunt Ypenburg. De lijsttrekker volgde de gang van zaken rond het definitieve conclusie van milieueffectrapportage (MER) met grote belangstelling. „De commissie vroeg almaar om extra informatie aan het ministerie over de natuurwaarden in Midden Delfland. Gelukkig is uiteindelijk nu toch in hét rapport komen te staan dat dit een uniek landschap is.’’

De raad koos eerder voor een verdiepte variant van de A4. Bolten was tegen. In het rapport ziet zij nu haar gelijk. „Dit is wat actiegroepen en ook ik altijd hebben gezegd. Nu moet de landelijke politiek in beweging om de A4 tegen te houden.’’

AD 2 februari 2006

16 april 2024