Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Natuur4daagse Delfland

Op zondag 3 september opende de Delftse wethouder S.C.M. Bolten de eerste wandeling van de Natuur4daagse Delfland om 10 uur op de Theeschenkerij Het Rieten Dak, Middelweg 3 in Delft. Zij kreeg de eerste routebeschrijving aangeboden. De deelnemers maken tijdens deze wandelingen kennis met het landschap en de natuur rond Delft. De routes zijn tussen de 5 - 10 km, de starttijd is tussen 10 - 12:00 uur, de aankomsttijd tussen 12 - 15:00 uur. Meer informatie over deze activiteit via afd.RegioDelft@knnv.nl; www.knnv.nl/afd.RegioDelft of (015) 261 00 48.

24 september 2006: Op de laatste dag van de Natuur4daagse Delfland was het prima weer en kwamen er ca. 60 - 70 wandelaars en werden 32 medailles uitgereikt aan mensen die drie of vier wandelingen maakten. Ook kwamen er enkele mensen een boekje halen die de route later zouden lopen. Er waren uitsluitend positieve geluiden over de N4D. Wel was er het verzoek voor een lange en korte route. Wethouder Bolten van Delft heeft enkele medailles uitgereikt. Zie meer op www.knnv.nl/afd.RegioDelft

De Natuur4daagse Delfland werd georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), de Vereniging voor natuur- en milieu-educatie (IVN), Midden-Delfland Vereniging (M-D V, Natuur en Milieubescherming Pijnacker (NMP)

De Natuur4daagse kent vier verschillende trajecten die elk in aan ander gebied zijn uitgezet. In totaal zijn er twee vertrekpunten. Iedere deelnemende vereniging zorgt voor een eigen traject. In elke route is een kraam aanwezig van de organiserende vereniging.

De deelnemers lopen de route op eigen gelegenheid en ontvangen hiervoor een routebeschrijving die de nodige informatie bevat van de het landschap en de natuur langs de route.
Iedere deelnemer ontvangt een deelnemerskaart, deze wordt op een stempelpost afgestempeld. De deelnemer die drie routes loopt ontvangt een herinnering.

De data en startpunten:

  • Zo 3 september, Theeschenkerij Het Rieten Dak, Middelweg 3
  • Zo 10 september, Uitspanning De Landbouw, Kalfjeslaan 135
  • Zo 17 september, Theeschenkerij Het Rieten Dak, Middelweg 3
  • Zo 24 september, Uitspanning De Landbouw, Kalfjeslaan 135

De beschreven wandelroutes zijn te verkrijgen bij de startpunten voor 3 euro per wandeling of voor € 8,- per persoon voor de vier wandelingen.

3 september: start bij Theeschenkerij Het Rieten Dak
Het IVN Vereniging voor natuur- en milieu-educatie is een organisatie van vrijwilligers en beroepskrachten die bijdragen aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap. IVN afdeling Delft e.o. is actief op vier werkterreinen: educatie, informatie, beheer en beleid en heeft een twaalftal werkgroepen. Daarnaast is het IVN vertegenwoordigd in diverse locale overkoepelende organisaties. Meer informatie is te vinden op de website www.ivndelft.nl.
10 september: start bij Uitspanning De Landbouw
De Midden-Delfland Vereniging wil betrokken zijn en blijven bij alles wat zich in dit gebied afspeelt. Tot nu toe gold dit bij het maken en uitvoeren van plannen. Nu en in de toekomst geldt dit voor de bestuurlijke vernieuwing, voor het beheer en voor de bescherming van de bufferzone. De Midden-Delfland Vereniging volgt de ontwikkelingen kritisch en neemt initiatieven voor verbeteringen , indien mogelijk samen met anderen. Het geven van informatie over alles wat interessant is in en rond Midden-Delfland rekent de vereniging ook tot haar taak. Informatie: www.middendelflandvereniging.nl.
17 september: start bij Theeschenkerij Het Rieten Dak
De Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker wil met haar activiteiten de volgende doelen bereiken: Behoud en verbeteren van landschappelijke en natuurlijke waarden en van het leefmilieu, in het bijzonder in en rondom de gemeente Pijnacker-Nootdorp. En het opwekken, vergroten en stimuleren van de belangstelling voor en de kennis van de natuur. Dit trachten we te bereiken door het beïnvloeden van de publieke opinie door woord, geschrift en acties, door overleg en samenwerking met overheden en andere instanties, door gebruik te maken van inspraak-, bezwaar- en beroepsprocedures en ook door daadwerkelijk natuurbeheer. Website: www.nmpijnacker.nl.
24 september: start bij Uitspanning De Landbouw
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging is een vereniging waarvan de leden zich bezighouden met natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming. De ruim 50 door Nederland verspreide afdelingen organiseren diverse activiteiten zoals inventarisaties, excursies, lezingen, cursussen en natuurbeschermingsactiviteiten en laten hun stem horen bij landinrichtingsplannen of bedreigde natuurgebieden. Ook steken ze hun handen uit de mouwen als het gaat om bijvoorbeeld het knotten van wilgen en het begeleiden van de paddentrek. Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afd.RegioDelft.

16 april 2024