MIDDEN - DELFLAND

Archeologisch onderzoek in de Harnaschpolder

2 augustus 2006. Tijdens opgravingen in de Harnaschpolder, nabij Den Hoorn Midden-Delfland, hebben archeologen van de Universiteit van Leiden en van de gemeenten Delft en Midden-Delfland sporen van nederzettingen uit de Romeinse tijd, verkavelingen en een graf, evenals een middeleeuwse woonplaats aangetroffen. Spectaculair is onder meer het aantreffen van dierbegravingen, waaronder runderen uit de Romeinse tijd die mogelijk geofferd zijn.

Vanaf juni 2006 worden in de Harnaschpolder, op het grondgebied van de gemeente Midden-Delfland, intensief opgravingen verricht. Op dit moment vindt het onderzoek plaats in het gebied dat wordt ontwikkeld tot bedrijventerrein door het bedrijvenschap HarnaschPolder. Het onderzoek is noodzakelijk omdat het bedrijvenschap, een samenwerkingsverband van de gemeenten Midden-Delfland, Delft en Den Haag, binnenkort start met het bouwrijp maken van dit gebied voor de tweede fase van het toekomstige bedrijventerrein.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de gemeentelijke archeologische dienst van Delft die ook voor de gemeente Midden-Delfland werkt en de Faculteit der archeologie van de Universiteit van Leiden. Docent Jasper de Bruin begeleid 15 á 20 eerstejaars studenten van deze universiteit bij het leren van de basistechnieken voor het archeologisch veldwerk in de Harnaschpolder.


Studenten graven in de Harnaschpolder

De eerste fase van het archeologisch onderzoek in de Harnaschpolder is al twee jaar geleden van start gegaan met het zetten van grondboringen en het graven van proefsleuven. 
Dit jaar konden er meer proefsleuven worden gegraven omdat in 2006 vele terreinen in handen van het bedrijvenschap HarnaschPolder zijn overgegaan. Met behulp van de proefsleuven werden verschillende archeologische vindplaatsen opgespoord, waarvan er enkele voor een definitieve opgraving in aanmerking komen.

In de proefsleuven werden sporen van een uitgebreid Romeins verkavelingspatroon in de vorm van dichtgegooide sloten en greppels aangetroffen. Het gaat om langwerpige percelen die tussen de 80 en 140 meter breed zijn. Deze percelen sluiten aan op een aantal boerderijerven uit diezelfde tijd. Deze nederzettingen zelf liggen op percelen waar nog geen onderzoek kan plaats vinden, doordat er nog kassen op staan of omdat de grond nog in handen van particulieren is.


Een pronkstuk pot uit de 1e helft 13e eeuw

In één van de proefsleuven werden de resten van een brandstapel uit de Romeinse tijd aangetroffen. Tussen het houtskool werden gecremeerde botten en stukken Romeins aardewerk gevonden. Sommige stukken vaatwerk waren verbrand, dit duidt erop dat ze op de brandstapel waren meegegeven.


Epko Bult geeft aanwijzingen bij het tweede skelet van een rund


Onder een partytent wordt het skelet van het rund nagetekend

Het Romeinse graf ligt op een plaats waar in het einde van de twaalfde eeuw een middeleeuwse boerderij werd gebouwd. Deze vindplaats wordt momenteel door de universiteit van Leiden verder onderzocht.
Behalve vele greppels en afvalkuilen zijn er ook resten van dierbegravingen op deze vindplaats aangetroffen, waaronder de resten van een paard en twee runderen.
Eén rundergraf heeft als bijzonderheid dat het in een Romeinse greppel is begraven en dat de poten voor het begraven van het karkas zijn verwijderd en er vervolgens in het graf zijn bijgelegd, maar niet op de plek waar ze horen. Een eind verderop is ook al een rund uit de Romeinse tijd aan de rand van een Romeinse nederzetting begraven. De onderzoekers sluiten een rituele depositie niet uit.

Bron: Gemeente Midden-Delfland


Aardewerk wordt zorgvuldig schoongemaakt