MIDDEN - DELFLAND

Oproep vrijwilligers paddentrek

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) afd. Regio Delft zet in Delft en Pijnacker in de periode tussen half-februari en begin-april weer padden, kikkers en salamanders over tijdens de jaarlijkse voorjaarstrek van winterverblijf naar voortplantingsplaats.
Dat doet deze vereniging omdat heel veel van deze beschermde dieren in het voorjaar worden doodgereden door het (auto)verkeer.
Geschat wordt dat zonder hulp van vrijwilligers ongeveer 1.500 à 2.000 amfibieën in Delft elk voorjaar een vroegtijdige dood sterven omdat zij tijdens hun trektocht de wegen en straten oversteken. Dit aantal loopt gedurende de rest van het jaar (zomer- en herfstmigratie) op tot ca. 5.000.
De KNNV zoekt minimaal 200 vrijwilligers om op verschillende locaties deze dieren over te zetten. Ook ouders met kinderen of verenigingen zijn welkom.

De werkzaamheden houden in:

 • amfibieën die op de weg of straat lopen handmatig overzetten
 • levende en dode dieren tellen en noteren
 • zonodig informatie geven aan passanten middels een folder
 • op bepaalde locaties hekken openen en sluiten

De periode en tijden:

 • vanaf half-februari tot begin-april één avond per week
 • van 19.00 (begin van de schemering) tot ± 22.00 uur
  (natuurlijk kunnen enthousiaste deelnemers of verenigingen meerdere avonden voor hun rekening nemen)

Ter ondersteuning ontvangt men:

 • handleiding met instructies, plattegrond en overige informatie
 • folders voor belangstellenden
 • zaklamp en/of reflecterend vest (beperkt beschikbaar)

Aan het einde van de actie worden de resultaten besproken tijdens een afsluitingsbijeenkomst in De Papaver, gevolgd door een excursie.

Opgeven voor 1 februari a.s.

bij Joop van Buuren (locaties Delft)
(015) 262 38 46; buurenjoop@wanadoo.nl 

bij Ulrike Lansink (locaties Pijancker)
(015) 369 93 14, hela@kabelfoon.nl

Wat doet de KNNV

KNNV staat voor Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Een vereniging waarvan de leden zich bezighouden met natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming. De ruim 50 door Nederland verspreide afdelingen organiseren diverse activiteiten zoals excursies, lezingen, cursussen en natuurbeschermingsactiviteiten zoals inventarisatiewerk en laten hun stem horen bij landinrichtingsplannen of bedreigde natuurgebieden. Ook steken ze hun handen uit de mouwen als het gaat om bijvoorbeeld het knotten van wilgen en het begeleiden van de paddentrek. Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afd.RegioDelft